Hyppää pääsisältöön

Uusiutuva energia

MIKÄ ON UUSITUVA ENERGIA?

No, se on energiaa, joka tulee uusiutuvista lähteistä, jotka perustuvat suoraan tai epäsuorasti auringon säteilyyn ja uusiutuvat siksi samalla nopeudella kuin niitä käytetään. Esimerkkejä uusiutuvasta energiasta ovat vesivoima, tuulivoima, aurinkoenergia ja bioenergia.

ASIAKKAAT MYYVÄT UUSIUTUVAA ENERGIAA

Perinteisissä energiaverkoissa sähkö virtaa yhteen suuntaan - voimalaitoksilta kuluttajalle.
Älyverkossa sähkö kulkee molempiin suuntiin, mikä tarkoittaa, että asiakas voi käyttää omaa sähköntuotantoaan mm. aurinko- ja tuulivoimaa tehokkaammin myymällä ylijäämä muille sitä tarvitseville. Tämä tarkoittaa, että asiakas, joka oli aiemmin vain energian ostaja, tulee nyt myös sähkön tuottajaksi ja sähkön myyjäksi. Kiinnostus uusiutuviin energiamuotoihin ja oman sähkön tuotantoon johtuu ekologisesta ajattelusta ja siitä, että kuluttajat haluavat kuluttaa itse tuotettua sähköä.

ÄLYKKÄÄT ENERGIAVERKOT

Nykytilanne ja erityisesti tulevaisuus tuovat sähköverkoille uusia haasteita sähköntuotannon siirtyessä yhä enemmän uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan tuotantoon. Silloin sähköverkolta tarvitaan yhä enemmän älykkyyttä, jotta se pystyy aktiivisesti ohjaamaan verkon kaksisuuntaisia ​​energiavirtoja. Sääolosuhteista johtuvat tuotannon vaihtelut ovat suuri haaste.
Jakeluverkko tulee olemaan energiantuotannon markkinapaikka, joka edellyttää automaattista reaaliaikaista sopeutumista. Tulevaisuudessa energiaa voidaan tuottaa, kuluttaa, varastoida ja myydä entistä sujuvammin älykkäiden energiaverkkojen avulla. Samalla kuluttajat saavat entistä tarkempaa tietoa omasta energiankulutuksestaan.