Hoppa till huvudinnehåll

Mikroproduktion

MIKROPRODUKTION

Mikroproduktion betyder mindre elproduktionsapparater såsom solpaneler och vindkraftverk med en totaleffekt på 100 kVA som anslutits till fastighetens elnät.
Det typiska för denna produktion är att man producerar något mindre el än man förbrukar.
Uppvärmning och hushållets egna elapparater är det typiska målet för mikroproduktion.
Elproduktionens bättre produktionstid börjar i Mars och fortsätter beroende på väderlek ända till september-oktober.
Om snön inte täcker solpanelerna kan man producera el också under den mörka perioden, d.v.s. hela året.
Och om man ändrar lutningen på solpanelerna så blir produktionen under den mörka perioden bättre.
Installation av solpaneler på sitt tak kan, beroende på storleken, kräva åtgärdstillstånd av byggnadstillsynen.
Det är bäst att vara i kontakt med det egna områdets myndigheter angående åtgärdstillstånd då du bestämt dej för anskaffning av ett solpanelssytem.
Överskrider din energiproduktion så kan du sälja överskottet till valfri elköpare på marknaden.
För att kunna sälja din producerade el, måste du göra ett nätstjänstavtal för produktionen.
Avtalet ger dej rätt till att mata den producerade elen till det allmänna distributionsnätet och att sälja producerad el till valfri elköpare.
Före avtalet måste apparaterna vara installerade och godkända från nätbolagets sida.
En jämförelse mellan elförsäljningsbolagen kan göras t.ex. på Energimyndighetens sida www.sahkonhinta.fi
Du kan göra ett nättjänstavtal med din elleverantör. Elleverantören installerar då en dubbelriktad mätning som möjliggör mätningen av både förbrukad och producerad el.Produktionsanläggningen får kopplas till nätet med nätbolagets tillstånd. Före anslutandet måste entreprenören skicka blanketten för allmänna uppgifter angående elproduktion för att godkännas. Då blanketten för allmänna uppgifter är godkänd och nättjänstavtalet är gjort, ges tillstånd att koppla produktionsapparaten till distributionsnätet.