Hoppa till huvudinnehåll

Förnybar Energi

SÅ VAD ÄR FÖRNYBAR ENERGI?

Jo, det är energi som kommer från förnyelsebara källor som direkt eller indirekt baseras på solens strålning och därför förnyas i samma takt som de används.
Exempel på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi.

KUNDERNA SÄLJER FÖRNYBAR ENERGI

I de traditionella energinätet strömmar elektriciteten i en riktning – från kraftverken till konsumenten.
I det intelligenta nätet går elektriciteten åt båda hållen, vilket innebär att kunden kan utnyttja sin egen elproduktion, t.ex. sol- och vindkraft, effektivare genom att sälja överskottet vidare till andra behövande.
Det här innebär att  kunden som tidigare bara varit köpare av energi också nu blir elproducent och elsäljare.
Intresset för de förnybara energiformerna samt produktion av egen el beror på ekologiskt tänkande och att konsumenterna vill förbruka egen producerad el.

INTELLIGENTA ENERGINÄT

Nuläget och särskilt framtiden medför nya utmaningar för elnäten, då man i elproduktionen i allt högre grad övergår till produktion som grundar sig på förnybara energikällor.
Då krävs det allt mer intelligens av elnätet, för att det ska klara av att aktivt kontrollera de dubbelriktade energiflödena i nätet.
Variationer i produktionen som beror på väderförhållanden är en stor utmaning.
Distributionsnätet blir en marknadsplats för energiproduktion, av vilket krävs automatisk anpassning i realtid.
I framtiden kan energi produceras, konsumeras, lagras och säljas ännu smidigare med hjälp av intelligenta energinät.
Samtidigt får konsumenterna ännu mer detaljerad information om sin egen energiförbrukning.