Hoppa till huvudinnehåll

Solenergi

SOLEN ÄR EN ENORM ENERGIKÄLLA

Om den solenergi som kommer till jorden kunde tas tillvara till 100%, skulle det räcka med 2 timmars solstrålning från solen till jorden för mänsklighetens energibehov för ett helt år.

Solens strålning i Finland på årsnivå är nästan lika stor som i centraleuropa och ca hälften av solstrålningen i Sahara. Om vi skulle täcka 1 % av markytan med solenergiproducerande celler, skulle energimängden från cellerna tillfredsställa hela Finlands energibehov för ett helt år.

Solenergi är i praktiken en outtömlig energikälla. Då oljan räknas räcka till i 40-150 år, skiner solen ännu i åtminstone ungefär FEM MILJARDER ÅR.