SÄKERHET

Information, Identitet och Spårbarhet. Tre viktiga faktorer som vi berörs av. Säkerhet måste vara starkt integrerad - det är i nätverket det händer.

Säkerhet av idag handlar om så mycket mer än bara perimeter skydd. Man måste ta än större hänsyn till verksamhetens krav och omvärldens förändringar idag än tidigare. Digitaliseringen har tveklöst förändrat hur de flesta företag och organisationer driver sin verksamhet, och omvälvande förändringar kan vi idag tydligt se på vilken typ av arbetsverktyg som behövs både gällande arbetssätt och arbetsplats.

IT-säkerhetsfunktionernas automatisering med bibehållen trygghet är en avgörande faktor för dagens investeringsbeslut . Organisationers krav på enkelhet, snabbhet och kostnadseffektivitet driver detta.

Kunderna vill idag ha fullständig kontroll på vad som händer i nätverk och applikationer. Kontroll & Rapportering är något som ger våra kunder detta . Behovet som detta drivs av är både externa i form av exempelvis lagkrav, men också av globaliseringen vilket ställer allt större krav på våra kunder då fler och fler av deras samarbetspartners finns runtom i världen.

AL-Tec arbetar med kända tillverkares produkter och lösningar vilket fokuserar på de behov kundens verksamhet har i form av:

- Människor & Identitet

- Data & Information
- Applikation & Process
- Nätverk, Server & Klient
- Fysisk infrastruktur

AL-Tec erbjuder inom dessa områden konsulttjänster,  managerade säkerhetstjänster, hård- och mjukvara . För att då tillgodose kundernas verksamhetskrav.
Genom att fokusera på de primära utmaningar våra kunder står inför -  kostnadseffktivetet, automatisering samt kontroll och rapportering - hjälper vi våra kunder att känna trygghet i sin informationsleverans. Genom säkerhetslösningar från AL-Tec löser vi upp knutar hos våra kunder som genererar mervärde inom områden som normalt ligger utanför en klassisk IT-säkerhetsfunktion . Dessa tydliga målsättningar som vi möter i vår vardag är exempelvis:

- Driftsäkerhet

- Felsökning
- Kontroll
- Snabba svarstider