Fronius Symo Hybrid utgör hjärtat i ackumulatorlösningen för 24 timmars solsken - Fronius Energy Package.
Med effektklasser på 3,0-5,0 kW möjliggör den trefasiga växelriktaren en ackumulering av överskottsenergin från en solcellsanläggning i Fronius Solar Battery. Resultatet blir maximal egenförbrukning och maximalt oberoende. Med hjälp av nödströmsfunktionen kan hushållet förses med elektricitet även vid strömavbrott i elnätet.

Fronius Solar Battery är en kraftfull litiumjärnfosfatteknologi. Därmed kan en lång
livslängd, korta laddningstider och ett stort urladdningsdjup garanteras.