IP-NÄTVERK

Säkra IP-nätverk är basen för all kommunikation och har stor betydelse både inom offentliga sektorn och den privata näringen. AL-Tec erbjuder säkra lösningar för både fasta och trådlösa nätverk. Också nätverksövervakning och support erbjuds. För att få en bra bild och ett bra underlag till det tekniska urvalet av produkter och funktioner, genomför vi alltid en koll av de krav som ställs på nätverket. Vi kartlägger och dokumenterar din nätverkslösning för att ge dej både kontroll över utrustning och förbindelser för att underlätta säkerhet och felsökning. Med hjälp av nätverksanalys och felsökning tar vi reda på vilken datatrafik som förekommer och hur den hanteras i nätet. Vi har gedigen erfarenhet av olika typer av nättopologier och protokoll. Därför kan vi analysera ditt nätverk, åtgärda eventuella fel och ge förslag på förbättringar så att nätverket används optimalt och effektivt. Vi går igenom och säkrar upp trådlösa LAN hela vägen till klienten. Det innebär säker hantering för såväl den som kopplar upp sig trådlöst, hemifrån eller går omkring med en trådlös dator/PDA. AL-Tec kan hjälpa dig med design, installation, support och utbildning.