INSTALLATIONER

AL-Tec installerar, driftsätter, håller i drift och underhåller servrar och nätverk. Vi erbjuder Dig en komplett lösning. Antingen förvaltar och utvecklar vi en eller flera av dina funktioner, eller tar över driften av delar eller hela funktioner - antingen hos oss eller hos dig. Vi övervakar och hanterar alla incidenter, på plats eller med Remote Access VPN förbindelser. Vidare tillhandahåller vi säker serverdrift, drift av brandvägg, backup- och restoretjänst, mailtjänst och webdesign. Vi erbjuder även installering av programvara, inventering av PC-arbetsplatsens hård och mjukvara, samt teknisk assistans via fjärrstyrning.